Künye

GAZETE – BASILI YAYIN

İMTİYAZ SAHİBİ

Adem ORUÇ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Adem ORUÇ

e-posta : ademoruc@carsialem.com

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Erol Sami SARAYHANOĞLU

HABER MÜDÜRÜ

M.Ruhi GÖKMOĞOL

REKLAM SORUMLUSU

Zehra Yıldırım

Ali İhsan Bulut

Rabia Şahin

Aykut Örenli

Google Analytics Alternative