Patatesin kilogramı kimi yerlerde 5 lirayı aşıyor. Patatesin ‘anavatanı’ Niğde’de Nevşehir’de üreticinin satış fiyatı ise 2 lira seviyesinde. Yüzde 100’ü aşan fark ise aracılara gidiyor. Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altunışık, esas fırsatçılığın aracılar tarafından yapıldığı görüşünde

Nevşehir, Türkiye’de üretilen patatesin yüzde 30’unu karşılıyor. Bu oran yıllık 500 bin tonluk üretime denk. Bir diğer önemli üretim üssü Niğde ise yakın bir paya sahip. Özellikle büyükşehirlerde fiyatı 5 lirayı aşan patatesin fiyatını, nelerin arttığına bakıldığında iki nokta öne çıkıyor. Biri, üreticiden 2 liraya alınan patatesin, aracıların yüksek kâr koyarak pazara sunması, ikincisi ise Çukurova’da beklenen hasadın bu yıl gecikmesi.

Üreticiyle market arasındaki fiyat makası açılıyor
Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altunışık, kendi bölgelerindeki üreticinin elinde 10-15 bin tonluk bir ürünün kaldığını ifade ederek, “Bugün kim gelip almak isterse gelsin. Patatesi 2 liraya almasına yardımcı olurum. Öyle patatesi, saklama depolama söz konusu değil. Kaldı ki kimse bunu yapmak istemez çünkü patates çilleniyor. Bir başka deyişle bozuluyor. Kaldı ki üretici de elindeki ürünü satmak istiyor. Çünkü yeni mahsul geliyor. Üreticiden 2 liraya alınan patates büyükşehirlerde en fazla 3,3.5 liraya satılması gerekir. Eğer 5 lirayı aşan bir fiyat varsa burada aracıların haksız kazanç elde etmesi söz konusu.” dedi.

Adana’da tarlaları sel aldı
Altunışık, bu yıl fiyatların artmasının nedenlerinden birinin de, Adana ve Hatay gibi ilk hasadın yapıldığı merkezlerde yaşanan gecikme olduğuna işaret etti. “Oralarda tarlaları sel vurdu” diyen Altunışık, “Nisan sonu veya en geç 5 Mayıs gibi yeni ürün gelir fiyatlar normale döner” dedi.

Rusya’da patates ekiyoruz
Hüseyin Altunışık, fiyatların düşmesine yönelik ithalatın gündemde olmadığına işaret ederek, Türkiye’den bir çok üreticinin, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerde patates ekimi yapmaya başladıkları bilgisini de verdi.

İlgili Yazılar

Google Analytics Alternative